Xiamen Marathon

China | M | Full member of AIMS

Contact details

Fu Yimin
Xiamen Marathon Organizing Committee
11F of Xiamen Bureau of Sports
No. 2 Tiyu Road
361012 Xiamen

T: +86 592 511 4853

www.xmim.org/en/

Past events

6

Xiamen Marathon,

7

Xiamen Marathon,

2

Xiamen Int’l Marathon,

2

Xiamen Int’l Marathon,

3

Xiamen Int’l Marathon,

Facebook updates