Silesia Marathon

Poland | M,H,R | Full member of AIMS

Contact details

Bohdan Witwicki
Silesia Pro Active
Stadion Śląski, Katowicka 10
41-500 Chorzów

T: +48 693 11 2411

www.silesiamarathon.pl/en/

Past events

7

Silesia Marathon,

1

Silesia Marathon,

2

Silesia Marathon,

4

Silesia Marathon,

5

Silesia Marathon,

Facebook updates