AU Bank Jaipur Marathon

India | M,H,R | Full member of AIMS

Contact details

Mukesh Mishra
IIEMR
22 Ashok Vihar
Near Ambabri Puliya Petro Pump
Jhotwara Road
Jaipur, Rajasthan

T: +91 9829 227883

www.marathonjaipur.com

Forthcoming events

3

AU Bank Jaipur Marathon,

Add to calendar

Past events

4

AU Bank Jaipur Marathon,

Facebook updates